Cristina Pujol

Fisioteràpia, Rehabilitació I Osteopatia

Núm. Col·legiada: 11023

  • Eur Ost D.O en Osteopatia, Escuela de Osteopatía Formación Belga Española de Osteopatía
  • (FBEO) (Barcelona, 2020 – 2021)
  • Diplomada en Osteopatia, Instituto Internacional de Osteopatía Avanzada (Barcelona, 2016-2020)
  • Grau en Fisioteràpia, Promoció EUSES 2010-2014
  • Formació en Sòl Pelvià , embaràs i post part
  • Fisioteràpia Sd. Vestibular/ Reeducació Vestibular
  • Abordatge amb punció seca de la síndrome del dolor miofascial i Curs de fisioteràpia
  • conservadora de la síndrome de dolor miofascial
Reserva cita